TBMYO İnşaat Teknolojisi
Site HaritasıRSS

Yaz Okulu Sonuçları

22/09/2017 10:56:45 - 26/09/2017 10:56:45 - 853 Takip

2016-17 Akademik Yılında Yaz Okulunda ders almak için başvurup, aldığı derslerin başarı durumları okulumuza iletilen öğrencilerin listesi aşağıdadır*.

(*)Listede adı olmayan öğrencilere ait belgeler henüz İnşaat Bölüm Başkanlığına ulaşmamıştır.

Öğrenci Adı Soyadı                 Okul no              Üniversite

Bilal CEYHAN                        2147057336          İstanbul Aydın Üniv.

Senem ERTÜRK                                                Nişantaşı Üniv.

Özlem ZEYTUN                                                 Nişantaşı Üniv.

Cengizhan DİRİK                                                Nişantaşı Üniv.

Ömer DÖNER                                                    Nişantaşı Üniv.

Mehmat AŞIK                                                    Nişantaşı Üniv.

İlhan KIRAN                                                       Akdeniz Üniv.

Yunus TOMAN                                                   Akdeniz Üniv.

yaz okulu sonuç

Facebook Twitter Google Plus

İnşaat Teknolojisi

İnşaat Bölümünde faal olan tek program “İnşaat Teknolojisi Programı” dır. Programda beş adet akademik personel görev yapmaktadır. Dersliklerimizde projeksiyon cihazları ile üst görsellik seviyesinde ders işlenmektedir. Uygulama atölyemizde, belli başlı zemin mekaniği deneyleri yapılabilmektedir. Yapı malzemeler nin önemli bir kısmı yine atölyemizde bulunmaktadır. Dönem içinde konusunda uzman olan kurumlardan gelen personel tarafından seminerler verilmektedir.

Programın misyon ve vizyonu doğrultusunda İnşaat Teknikeri yetiştirmektir.

Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, inşaat sektörünün ihtiyaç duyduğu yeni sistemleri oluşturabilmek için gerekli olan projelerin tasarımı, İlgili standartlara ve deprem yönetmeliğine uygun şekilde imalatların yaptırılmasını sağlayacak yeteneklere sahip, İnşaat sektöründeki her türlü imalatların tekniğe uygun bir şekilde yapılmasını sağlayan ve kontrolünü yapabilecek birikimi olan, kamu sektöründe ve özel sektörde görev alabilecek nitelikli teknik elemanlar yetiştirmektir.

Bilim ve tekniği ülkemiz ve insanlık yararına dönüştürmeyi hedefleyen, düşünmeyi, öğrenmeyi, araştırmayı, sorgulamayı bilen, uluslararası alanda yarışabilecek nitelikte, çağdaş bilgilerle donanımlı, ulusal ve evrensel kültüre ve liderlik özelliğine sahip İnşaat Teknikeri yetiştiren ve aynı zamanda üst düzeyde araştırma yapabilen ve bilime katkıda bulunan bir bölüm olmaktır.

İnşaat Teknolojisi Programı, 1976-1977 Eğitim Öğretim Yılında, Milli Eğitim Bakanlığı, Yaygın Yükseköğretim Kurumu Örgün Yükseköğretim Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak eğitim-öğretime başlayan Kırklareli Meslek Yüksekokulu bünyesinde, İnşaat Teknolojisi Programı olarak 1980-1981 akademik yılında öğretime başlamıştır. 1982 yılında okulun Trakya Üniversitesine bağlanması ile eğitim devam etmiştir. 2005 yılında program revizyonu ile eğitim öğretim devam etmiş 2007 yılında Kırklareli Üniversitesinin kurulması ile Teknik bilimler MYO bünyesinde eğitim öğretim devam etmektedir.

Normal Öğretim: 60, İkinci Öğretim: 60

YGS 160 ve üstü puan

1045-Alt Yapı, 1045-Alt Yapı (İnşaat), 1767-İnşaat, 4312-İnşaat Teknolojisi, 1773-İnşaat-Üst Yapı, 1773-Üst Yapı, 1773-Üst Yapı-İnşaat, 2776-Yapı, 2776-Yapı (Kagir-Ahşap), 2797-Yapı Ressamlığı, 2776-Yapıcılık.

İnşaat teknikerleri; baraj, yol, hava alanı, konut vb. yapı inşaatlarında aktif olarak görev alan, kontrollük hizmeti veren firmalar ile kamu ya da yerel yönetimlerde teknik eleman olarak görev alan meslek grubunu oluştururlar.

Öğrencilerimiz inşaat işleri üstlenen firmalarda, beton santrallerinde, çimento fabrikaları, mimarlık bürolarında ve yapı denetim firmalarında ve kamu kuruluşlarında (KGM, DSİ vb.) stajlarını yapabilmektedirler.

İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık bölümlerine DGS sınavı ile geçiş yapılabilmektedir.

  • Sınıflar
  • Schimidt Test

Takvim

Ulaşım

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.